Akcja Lato 2022 z Błękitnymi

Akcja Lato 2022 z Błękitnymi

Zapraszamy na Akcję Lato z Błękitnymi

Termin : 18-22 lipca i 25-29 lipca 2022

* zajęcia prowadzimy codziennie od poniedziałku do piątku

* w piątek 29 lipca, dla dzieci które najbardziej regularnie będą uczestniczyć w zajęciach wycieczka

Miejsce : boisko przy ul. Partyzantów w Wejherowie (Jamajka)

Szczegółowy harmonogram

9.00 - 10.30 - roczniki 2012 (początkujący), 2013, 2014, 2015

10.45 - 12.15 - roczniki 2010, 2011, 2012 (zaawansowany)

12.15 - 13.30 - roczniki 2008, 2009, 2010

UWAGI :

Na zajęcia dziecko musi przyjść w stroju sportowym dostosowanym do pogody, z własną, podpisaną piłką, a także z podpisanym bidonem z wodą.

Koordynator zajęć : Tadeusz Ciapa  

Zapisy :

Na Akcję Lato z Błękitnymi można się będzie zapisać codziennie przed zajęciami.

Ze względów organizacyjnych proszę rodziców dzieci które będą uczestniczyć w Akcji o wysłanie SMS-a o treści : Imię i nazwisko dziecka, rocznik, Akcja Lato" na numer 502 560 648.

Oszacowanie liczby dzieci ułatwi nam przygotowanie zajęć.

Zgoda rodziców na udział w zajęciach : LINK

Udział w zajęciach dla dzieci jest bezpłatny.

Akcja Lato z Błękitnymi jest dofinansowana przez Urząd Miasta Wejherowa.

W piatek 29 lipca odbędzie się wycieczka dla dzieci które najbardziej regularnie uczestniczyły w naszych zajęciach.

Regulamin wycieczki

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest :

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

2. Stosować się do poleceń i nakazów wydawanych przez opiekunów.

3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

6. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

7. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach w których się przebywa.

8. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.